top of page

GDPR a fogászatban 4. – Adatkezelések jogalapjai


A „GDPR” rendelet alapeleme, hogy minden személyes-adat kezelés csak meghatározott céllal történhet, és ehhez az adatkezelőnek megfelelő jogalappal kell rendelkeznie.


Az EU Adatvédelmi rendelet alapesetben összesen hat jogalapot határoz meg az adatkezeléssel összefüggésben, ami különböző célú adatkezeléseknél a Rendelő gyakorlatában is előfordul: 1. Hozzájárulás Az adatkezelés jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása akkor megfelelő, ha az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása. Ennek megfelel az aláírás vagy a honlap felületén kipipált négyzet is, a lényeg, hogy a hozzájárulásnak aktív cselekménynek kell lennie. Más jogalap híján a személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérnünk (tipikus példája: hírlevél küldés, direkt marketing). 2. Szerződés teljesítése Jogszerű az adatkezelés a Rendelet szerint akkor is, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (páciens), vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. státuszfelvétel, röntgen, egyéb vizsgálatok a kezelési terv elkészítéséhez). A páciensek gyógyítása a fogászatban a beteg megbízásából végzett szolgáltatás, így az ehhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a köztük létrejött „szerződés” teljesítése. A személyes és egészségügyi adatok kezelése nélkül az elvárt szolgáltatás nem teljesíthető. 3. Jogi kötelezettség teljesítése Jogszerű az adatkezelés, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A könyvelési folyamatokban túlnyomórészt ezzel a jogalappal találkozhatunk, hiszen a munkabérek számfejtése és kifizetése, az adó- és járulékbevallások mind jogszabályon alapulnak, mint ahogyan a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat ténye is. Jogi kötelezettség teljesítésén alapul az OEP felé történő adatkezelés. 4. Az érintett létfontosságú érdeke A Rendelet megfelelő jogalapként elfogadja azt az esetet is, amikor az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. A fogászati tevékenység során ilyen lehet például egy adott egészségügyi kockázat, érzékenységre, allergiára, anamnézisre vonatkozó adatok bekérése és kezelése. 5. Közhatalmi jogosítvány gyakorlása Jogszerű az adatkezelés, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A fogászat esetében ide tartozik a receptíráshoz szükséges adatkezelés, az ennek teljesítéséhez szükséges személyes adatokkal. 6. Jogos érdek Végül jogszerű az adatkezelés, ha az az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Például időpont emlékeztető SMS, e-mail üzenetek küldése a fogászat jogos érdekének tekinthető, miszerint érdekmérlegelés alapján nagyobb érdeke fűződik a rendelőnek a rendelések szervezett ütemezéséhez és a páciensek pontos megjelenéséhez, mint amekkora érdeksérelem jelentkezhet a páciensnél egy, a saját gyógyellátását elősegítő üzenet vételekor. FONTOS! Ha volt jogalapunk egy adat kezelésre, de a célja már nem létezik – ilyen esetben az adat nem kezelhető tovább. Például a toborzás során megszerzett önéletrajz – kifejezett, meghatározott ideig történő megőrzésre adott érintetti hozzájárulás hiányában – törlendő, ha nem az illető pályázót vesszük fel.

Miben tudunk segíteni? A partnereink által jól ismert fogászati Minőségügyi Rendszerekhez hasonlóan a maximum 2 székes és 5 akalmazottnál nem nagyobb rendelők számára egységes szerkezetű, rendelőre szabott GDPR–kompatibilis Adatkezelési rendszert és dokumentáció csomagot dolgozunk ki mind a manuális mind a számítógépes betegnyilvántartást és -kommunikációt használó fogászatok számára.Kiemelt bejegyzések
Legutóbbi témák
Kövess minket
Szürés kategóriára
Archívum
  • Facebook Basic Square
bottom of page